oksamytka: (мама)
[personal profile] oksamytka
травень виявився для нас насичений на різні активності-події. Терезці виповнилося 2, мені - трошки більше :) і втиснути все це в один пост мені виглядає нереальним. тому я тут для початку розкажу,як ми ходили в музей авіації. діти спочатку їхати не хотіли, слово "літак" у них асоціювалося до того з високо задертою до неба головою і дивним шумом. певно тому перспектива їхати кудись далеко дивитися на літаки не виглядала для них спокусливою. але все змінилося вже на під"їзді до музею, коли вони через паркан Жулян побачили фіолетово-білого красунчика Віз-Ейр.

сама я ще не літала ніколи :) але мій дід, татів тато, був військовим льотчиком. і до одруження із моєю бабусею-бандерівкою літав на Іл-14 і Дуґласі. тому літаки мене, звичайно, заворожують. Даньо теж мріяв льотчиком стати, але на заваді мрії став зір. тому став бандуристом, але теж страшенно любить літаки. тобто з літаками у нас багато пов"язано, ми і зустрічатися почали на одному із авішоу в Гостомелі )))

майже на початку експозиції нас зустрів Іл-14, щоправда, полярний варіант


далі - симпатичний кукурудзник


поруч з кукурудзником на реконструкції кілька бойових вертольотів


хлопці - такі хлопці, а дівчатка - такі дівчатка )
самльот і дєвушка


а це - мінутка умілєнія: Любчик і його дИвчата


красиві Даньо й Любчик. на задньому плані - Ан-30, призначений для аерофотозйомки


унікальний експериментальний літак-локатор Ан-71


Олег на носі бомбардувальника Ту-якогось-там


ще одна рідкісна мить. випереджаючи запитання про мій дивний вираз обличчя, поясню - я просто жувала печиво :)


хлопці в кабіні найбільшого у світі серійного вертольота Мі-26


ходили ми по музею добрих 2 години і ходили би ще довше, але діти потомилися, а музей зачинявся. до речі, вони працюють зараз в усі дні, крім понеділка-вівторка, до кінця жовтня із 10 до 19 години. вхід з дорослого - 30 грн :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksamytka: (Default)
oksamytka

June 2014

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios