oksamytka: (мама)
[personal profile] oksamytka
Бог завжди діяв у моєму житті. як не голосно це б звучало, але не пам"ятаю, щоби були моменти, коли я виразно сумнівалася в існуванні Бога.
під час мого навчання в молодших класах, мій тато потрапив у страшну аварію. камаз, за кермом якого він був, уникаючи зіткнення із легківкою, що виїхала на зустрічку, зірвався з траси і покотився в кювет. згодом тато розповідав, останнім його свідомим спогадом були погляд на образ Богородиці і молитва. розтрощена кабіна машини, зруйнована комора селян, а тато відбувся синяком на нозі...
через багато років тато знову став учасником дтп, в якій загинула літня жінка. родичі загиблої, не бажаючи зізнатися в тому, що самі створили аварійну ситуацію на небезпечній ділянці дороги, звинуватили тата. коли на нас раптово обвалилася вся ця ситуація, я ридала безпробудно кілька днів. все це сталося за кілька днів до мого 25-річчя, до наших із Даньом заручин, за 4 місяці до весілля. пам"ятаю, було відчуття, ніби зникла вся радість, ніби хтось вимкнув світло, а ми всі занурилися в якийсь непроглядний морок.
першим моїм поривом було помолитися. знала, що костел Олександра завжди відкритий вдень, поїхала туди. не знаю, скільки часу пробула там. стояла перед фігурою Богородиці, перед якою ми з Даньом завжди молилися про наше спільне щастя, плакала і якось зовсім по-дитячому просила порятунку для тата. розказувала, як він любить свою роботу, який обережний і уважний він водій. з того дня минуло кілька років поки ця історія закінчилася добре для нашої родини. кілька років вимагань грошей, погроз, звинувачень з одного боку, і кілька років молитов і внутрішніх змін з іншого.
на початку було дуже страшно. ми відчували, як різко, раптово змінився наш світ. а потім втягнулися в боротьбу. і після закінчення всі змінилися. мій тато ніколи не був аж надто побожний, вірив-у-душі, хрестик носив, образок мав у машині, як багато водіїв, то певно більше було на рівні забобонів. а після він не просто став молитися щоранку і щовечора й ходити щонеділі до церкви. він повірив. я реально це відчула.
мама навчилася прощенню, покори і довіри. красиві християнські чесноти ввійшли в її життя на рівні щоденної практики. у неї з"явився сильний духовний стержень.
я ж зрозуміла, що випробування - не кінець. це дорога, яка робить нас сильнішими. і якою б важкою вона не була, вона в сотні разів щасливіша за пряму без турбот.
сьогодні під час молитви я ні з того ні з сього розплакалася. страх, непевність, сумніви, переживання-переживання-переживання злущилися з душі. стало легко. відчула, що Бог допускає й веде через ці обставини. і що все це, в чому ми живемо останні місяці, дуже-дуже потрібне нам. мені точно було потрібне, хоч якби 3 місяці тому я мала вибір, я би захотіла іншого... а тепер я щовечора знаходжу час для молитви на вервиці, для якої не знаходила часу й бажання все своє життя. ця молитва була для мене каменем спотикання багато років. носила з собою вервичку, книжечки і буклети, як треба на ній молитися, але "не доходили руки". а тут дійшли! і молитва полилася, перестала бути непрохідними хащами незрозумілостей. усвідомила, в ці 15 хвилин почуваюся, як Петро на горі Тавор, біля якого переобразився Ісус. і хочеться просто бути ТУТ.
я точно знаю, колись ми всі оглянемося, і побачимо, наскільки благодатним був для нас цей час.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksamytka: (Default)
oksamytka

June 2014

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios