oksamytka: (мама)
[personal profile] oksamytka
дуже контрастний місяць був. із тих, які хотілося просто пережити. і тільки через багато-багато років згадувати, як дуже сумну й красиву легенду.

останні 12 днів січня я не фотографувала нічого. тому тут фото тільки світлої частини місяця. до 19 грудня. просто тому, що світло було. багато. а це те, про що варто пам"ятати.

ця знимка із останніх хвилин грудня. в нас був романтичний вечір при світлі тьмяної лампочки, із дешевезним шампанським у горнятках для ірландської кави і смачнючими ролами.


цієї зими вперше за останні 3 роки у нас зацвів різдвяник. він довго дувся на мене за те, що однієї осені ми залишили його, і за нашої відсутності Соломія його пересадила. а тепер пробачив. чи то нове місце йому сподобалося більше :)


новорічна Терезка


відкритки і листівки від подруг


замість ялинки


підготовка до Різдва. поки я печу наш улюблений "королівський торт", Терезка облизує вінчики міксера


привезена для Любчика машинка безжально конфіскована Терезою


Святвечір


Боже, як я дякую Тобі, що ми знову були всі разом!


дуріли


і взаємно тішилися одне одним


із Святвечора у Даньових батьків фото має Уляна. на саме Різдво всі зібралися в нас


подружечки-2


поки чоловіча половина з моїми батьками були на Майдані, дівчатка розважалися вдома


на другий день свят знову були в 116


Терезі рік і 8 місяців. коли Любчикові було стільки ж, я вже кілька днів як була вагітна Терезкою. вона виросла швидше і час дуже пролетів


знаковою у цьому віці є її дивовижна любов до м"ячиків-пострибайчиків. добрий тиждень мені навіть доводилося ставити їх на ніч біля подушки, бо Терезка серед ночі могла прокинутися і попросити дати їй "кульку". засинала з ними в руках і прокинувшись відразу шукала.


на Йордан Даньо їздив у Петербург, а до нас на 3 дні приїжджала Дана! важко описати словами, наскільки прикрасила вона своєю присутністю той час
на саме Водохреще-Богоявлення Данка з Любчиком провела пів дня, і щасливі й повні вражень повернулися додому. з червоними від морозу щоками і бутликом свяченої води. ті пів дня були такі світлі й сонячні
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksamytka: (Default)
oksamytka

June 2014

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios