oksamytka: (sarah jane pic)
[personal profile] oksamytka
я не роблю перепостів, але це такий чудовий пост, що один раз можна зробити виняток :)
Originally posted by [livejournal.com profile] danka_v_dorozi at діткотерапія
Протягом 3 днів з перервами на буденну фантастику я перебувала у казковій реальності двох, а часом навіть трьох чи п'ятьох маленьких дітей. Таких зовсім-зовсім маленьких: від 2 місяців до 4 років. Допоки я не вийшла з вагону поїзда Львів-Київ у прохолодне ранкове повітря столиці, не вірилося, що це буде не просто гарним побажанням, а дійсністю.
З чим порівняти перебування серед дітей?...Це начебто ставлять дзеркало переді мною, але в ньому немає мого зображення, а є тільки уривки різних миттєвостей з різних подій мого життя. У малюків немає надбудови - те, як я умовно називаю собі весь символізм, яким ми "спрощуємо" реальність, чи підіймаємо її на зрозумілий та уніфікований для всіх рівень, немає поняття ввічливості, етикету, правил заради погодження з іншими людьми. У малюків є все багатство моменту "зараз": радість від уперше почутого Канкану така сама, як радість від нього, почутого у тридцять п'яте підряд, біль від забраної іграшки - нічим не загладжуваний і не варті нічого доводи логіки та спроби "задурити" чимось іншим: іграшка є, або її немає. І коли її немає, вся радість на Землі зникла разом із нею. Кожен день не схожий на попередній, хоч, може нам дорослим все здається навпаки, але тоді це тільки наші - дорослих - проблеми.
IMG_6532-1
(фотоспогад, зроблений [livejournal.com profile] oksamytka у 2012 році про зустріч з інопланетним похресником)
Ще ніколи в житті не забуду свого стану, ніби мене у рай помістили, щоб згадати для чого я живу, - стан, коли довкола тебе сплять діти і по їхніх обличчях так очевидно, що вони інопланетяни з тих галактик, де знають і цінують спокій, любов, де нічого від тебе не треба, крім того, що ти хочеш дати, а ти віддаєш все, бо тільки так можеш жити. І ніжка, яка серед ночі випадково притулиться до тебе, виборсавшись з-під теплої ковдри, і ручка, яка так само несвідомо-сонно обмацує контури твого обличчя, щоб переконатися, що поруч є захисник, який охоронить від страхіть, які у сні можуть з'явитися, і намацавши родимку на мому підборідді, спокійно, повернеться собі знову під ковдру.
Я знаю чому все це сталося саме напередодні цих страшнющих і залякуючих подій на Грушевського. Інакше мені було б надто важко відшукати зміст, не лякатися, бо здавалося б, що любов - це щось таке не своєчасне, не для цього часу. А діти - згустки любові - цього разу вони все акуратно розклали по коробках з іграшками.
Ще дуже радію, що саме у цей період часу стільки моїх подруг і добрих знайомих народжують малят. Терапевтів :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksamytka: (Default)
oksamytka

June 2014

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios