oksamytka: (мама)
[personal profile] oksamytka


ледь не щодня збираюся записувати його прикольні питання із серії "чому?", і як тільки надумаю писати: забуваю, щось відволікає, то ручку прямо з рук виривають. а питань дуже багато останні місяці, і мене це страшенно тішить. тематика найрізноманітніша. від "мама, а чого кози какають кульками?" до "мама, а що таке смерть?". питання розвиваються, з одного випливають нові й нові. відчуваю, іноді даю занадто дорослі й наукові відповіді, без казковостей, але, думаю, добре, що говорю те, у що вірю сама. я люблю ці наші розмови з численними "чому?", бо мені шалено цікаво, що робиться у Любчика в голові.Любчик не любить одягати шапку, і не одягає її, на вулиці гуляє в капюшоні. грається в рольові ігри з машинками. лінивий - страааашенно. я за це трохи переживаю. дуже швидко втрачає мотивацію, інтерес, особливо якщо щось іде не так. освітній процес у нас сумбурний, несистематичний і спалахоподібний. Любчик дедалі менше б"є сестер, може погарчати на Терезу, якщо вона його б"є або забирає в нього іграшки. в основному він чемний і слухняний хлопчик, а що трапляються винятки, то мене це більше тішить, ніж засмучує.
дуже його любимо!
п.с. а завтра покажу вам найбільш вражаючий подарунок, який Любчик отримав сьогодні, і розкажу, від кого ;)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oksamytka: (Default)
oksamytka

June 2014

S M T W T F S
1234 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios